Chúa Nhật 3 Tháng 1 Năm 2016 - Số 1128

Nghe Trọn Chương Trình Số 1128:

  (mp3)

Tương Lai Trong Tay Chúa (Hồng Bửu)
Ca Khúc: Cám Ơn Cha Về Một Năm Đã Qua (An Khương)
Chuyện Tương Lai (MS Nguyễn Thỉ)
Ca Khúc: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai (Grace Trần)
Hành Trang Cho Năm Mới (Minh Nguyên)
Ca Khúc: Sức Sống Mới (Tố Hà)
Tăng Trưởng Trong Chúa (MS Phan Quang Vinh)
Năm Mới Bắt Đầu Mới (MS Nguyễn Thọ Hân)