Chúa Nhật 10 Tháng 1 Năm 2016 - Số 1129

Nghe Trọn Chương Trình Số 1129:

  (mp3)

Hạnh Phúc Trong Năm Mới (Hồng Bửu)
Ca Khúc: Sao Cứ Lo Cho Ngày Mai (Linh Năng)
Năm Mới 2016 (MS Nguyễn Thỉ)
Ca Khúc: Lời Tạ Ơn Con Dâng Lên Chúa (Nguyên Thủy & Thiên Chương)
Đối Thoại Trong Hôn Nhân – Bài 1 (Minh Nguyên)
Ca Khúc: Cám Ơn Cha (Tố Hà)
Tìm Kiếm Chúa (MS Samuel Ông Hiền)
Ánh Sáng Trong Ðêm Tối (MS Nguyễn Thọ Hân)