Chúa Nhật 7 Tháng 2 Năm 2016 - Số 1133

Nghe Trọn Chương Trình Số 1133:

  (mp3)

Vẻ Ðẹp Của Mùa Xuân (Hồng Bửu)
Ca Khúc: Xuân Bất Tận (Diệp Anh)
Tết (MS Nguyễn Thỉ)
Ca Khúc: Xuân Tạ Ơn (Tố Hà)
Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai (Minh Nguyên)
Ca Khúc: Ðời Người (Ðoan Trang)
Lời Chúc Ðầu Xuân (MS Lê Phước Nguyên)
Xuân Ðoàn Tụ (MS Nguyễn Thọ Hân)