Chúa Nhật 14 Tháng 2 Năm 2016 - Số 1134

Nghe Trọn Chương Trình Số 1134:

  (mp3)

Chúc Xuân (Hồng Bửu)
Ca Khúc: Mùa Xuân Hy Vọng (Lê Lộc)
Hạnh Phúc Thật (MS Nguyễn Thỉ)
Ca Khúc: Diễm Tình Ca (Kim Oanh & Tuyết Anh)
Chúc Tết và Kiêng Kỵ (Minh Nguyên)
Ca Khúc: Tình Chúa Vẫn Còn Nguyên (Thu Vân)
Thạnh Vượng May Mắn (MS Samuel Ông Hiền)
Mùa Xuân Của Cuộc Đời (MS Nguyễn Thọ Hân)