Chúa Nhật 21 Tháng 2 Năm 2016 - Số 1135

Nghe Trọn Chương Trình Số 1135:

  (mp3)

Ðặt Tin Tưởng Vào Chúa (Hồng Bửu)
Ca Khúc: Chúa  Là Tất Cả (Phi Hải)
Bát Phúc Lâm Môn (MS Nguyễn Thỉ)
Ca Khúc: Sao Cứ Lo Cho Ngày Mai (Linh Năng)
Đối Thoại Trong Hôn Nhân - Bài 5 (Minh Nguyên)
Con Đường Phước Hạnh (MS Đỗ Lê Minh)
Có Một Mùa Xuân (Lê Lộc)