Mục Đích Rao Truyền Tin Lành

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tin Lành hay Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu suốt 2000 năm qua luôn luôn làm thỏa lòng tất cả những người thành tâm tiếp nhận Ngài. Những người nhận món quà cứu rỗi từ Thượng Đế ban tặng muốn giữ mãi trong lòng và muốn giới thiệu cho những người xung quanh vì đó chính là Tin Mừng cho nhân thế, phước hạnh cho nhân loại.

Thật ra, mục đích cứu rỗi luôn luôn là trọng tâm của Thượng Đế cho nhân loại kể từ giây phút tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội, thiếu sự vui mừng thật, phải trải qua sự chết và mất đi sự thông công với Thượng Đế Thánh Khiết. Thượng Đế Yêu Thương luôn luôn muốn con người trở về với Ngài để sống một cuộc sống có ý nghĩa và để tận hưởng sự thông công mật thiết với Đấng tạo dựng nên chúng ta. Khi một người cảm nhận được ân phúc cứu rỗi của Chúa cho mình, thì cũng muốn những người khác trở về cùng Cha Thiên Thượng.

Mục đích chính của Chúa Giê-xu khi xuống trần gian cũng là “tìm và cứu những người lầm lạc” (Phúc Âm Lu-ca 19:10). Tất cả những công việc Ngài làm nơi trần thế và thậm chí chịu chết trên cây thập tự cũng với mục đích đem con người trở lại hòa thuận cùng với Thượng Đế. Sau khi sống lại và sắp về trời, Chúa Giê-xu đã ban Đại Mệnh Lệnh cho các môn đồ của Chúa được chép trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 28:19-20: “Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở thành môn đệ ta, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Người tín hữu thật của Chúa có lòng yêu thương những người chưa có sự tương giao với Thượng Đế và quyết tâm trung tín thực hiện đúng sứ mệnh Chúa Giê-xu giao phó.