Lời Mời Gọi Của Chúa

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Chúa Giê-xu đem đến cho chúng ta sự an nghỉ trong tâm hồn: “Những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta, ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Ta có lòng khiêm tốn, dịu dàng; hãy mang ách với ta và học theo ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn. Vì ách ta êm dịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Phúc Âm Ma-thi-ơ 11:28-30 BDY)

Chúa Giê-xu là Nguồn Chân Lý: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Phúc Âm Giăng 14:6)

Chúa Giê-xu làm thỏa mãn mọi nhu cầu của chúng ta: “Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.” (Phúc Âm Giăng 6:35) “Nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.” (Phúc Âm Giăng 4:14)

Chúa Giê-xu ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời.” (Phúc Âm Giăng 6:47) “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” (Phúc Âm Giăng 11:25)

Chúa Giê-xu sắm sẵn cho chúng ta một nơi tốt đẹp trong Thiên Quốc Ngài: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Phúc Âm Giăng 14:1-3)

Chúa Giê-xu đang kiên nhẫn chờ đợi ngoài cửa cuộc đời của những người chưa có sự tương giao với Ngài: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (Khải Huyền 3:20)

Chúa Giê-xu hứa sẽ nhận lời khi chúng ta cầu xin Ngài: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.” (Phúc Âm Ma-thi-ơ 7:7)

Chúa và cả thiên đàng sẽ vui mừng khi một người ăn năn tiếp nhận Ngài vào lòng: “Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn.” (Phúc Âm Lu-ca 15:10)

Mời quí vị đáp lời mời và tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng để bắt đầu một cuộc sống mới trong Ngài.