Kinh Lạy Cha - Bài 3

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Một trong những tin tức hàng đầu trong tuần lễ vừa qua là tin nước Anh vừa có thêm một hoàng tử, hoàng tử George. Hoàng tử George sẽ người đứng hàng thứ ba trong việc nối ngôi tại vương quốc Anh. Ngày nay chỉ còn một vài nước trên thế giới còn theo chế độ quân chủ, nghĩa là có vua hay nữ hoàng cầm quyền như Anh Quốc, Thái Lan hay Nhật Bản… Thật ra, đây là những chế độ quân chủ lập hiến, mang tính cách nghi lễ nhiều hơn là thực sự nắm giữ quyền hành.

Trong Câu Chuyện Phúc Âm hôm nay, chúng tôi xin về một nước, một vương quốc mà vị vua thật sự cầm quyền. Tôi muốn nói đến Nước của Đức Chúa Trời hay Vương Quốc Của Thiên Chúa. Đức Chúa Giê-xu khi đến trần gian nầy, lời giảng đầu tiên của Ngài cho nhân loại là: “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm!” Đức Chúa Giê-xu đến trần gian công bố thiết lập một vương quốc mới, vương quốc của Thiên Chúa tức là Nước Của Đức Chúa Trời. Nước của Chúa hay vương quốc của Chúa nói đến quyền cai trị của Ngài. Bất cứ ai tin nhận Chúa, chấp nhận thẩm quyền của Ngài trong đời sống, là thần dân của Ngài, sống trong vương quốc của Chúa, trong Nước của Chúa.

Trong hai tuần qua, chúng ta cùng nhau học lời cầu nguyện Chúa Giê-xu dạy và lời cầu xin thứ hai Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện như sau: “Nước Cha được đến!” “Nước Cha được đến” nghĩa là thế nào? Sau khi bảo chúng ta cầu nguyện, “Danh Cha được thánh” như chúng ta học trong tuần vừa qua, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện, “Nước Cha được đến.” Nước của Chúa nói đến quyền cai trị của Chúa và cầu nguyện “Nước Cha được đến” nghĩa là xin tuân phục thẩm quyền của Chúa trong đời sống của chúng ta. Mỗi người chúng ta sống là sống dưới một thẩm quyền nào đó. Có thể chúng ta nói rằng mình độc lập, không ở dưới quyền của ai cả. Nhưng khi nói như vậy nghĩa là thẩm quyền đó chính là chúng ta, chúng ta làm chủ chính mình. Đó là những người sống theo triết lý của nhà thơ Earnest Henley khi ông viết: “Tôi là người chỉ huy số phận của tôi, tôi là chủ của linh hồn tôi!” Sinh ra làm người, sống trên trần gian nầy mà nói rằng mình là chủ tức là gạt sang một bên thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Mỗi chúng ta vì vậy cần phải cầu nguyện lời cầu nguyện Chúa Giê-xu dạy, “Nước Cha được đến” nghĩa là công nhận thẩm quyền tối hậu của Ngài trong đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta hơi thở, sự sống, sức khỏe, trí khôn ngoan, khả năng làm việc. Chúa cung cấp cho chúng ta mọi nhu cầu của đời sống. Ngài cũng là Đấng quyết định thời gian sống của chúng ta trên cõi đời nầy. Nếu Đức Chúa Trời là Đấng đó mà chúng ta không công nhận thẩm quyền của Ngài thì thật là mâu thuẫn. Đức Chúa Trời có toàn quyền trên chúng ta nhưng Ngài cũng ban cho con người chúng ta ý chí tự do nghĩa là chúng ta có quyền lựa chọn và quyết định. Đó là đặc tính cao quý của con người, không như những tạo vật khác, chỉ sống theo bản năng.

Con người đầu tiên là A-đam đã quyết định theo ý chí tự do của mình, đã bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa, gây nên tội lỗi và đưa cả dòng dõi nhân loại vào chỗ diệt vong. Đức Chúa Trời là Đấng công chính nhưng cũng là Đức Chúa Trời yêu thương nên đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trần gian, lãnh bản án thay cho chúng ta, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Chúa đã đến để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời mà tất cả những ai bằng lòng ăn năn tội của mình, đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, sẽ được sống trong vương quốc của Chúa, trong Nước cũa Đức Chúa Trời. Cầu nguyện, “Nước Cha được đến” là chúng ta công nhận thẩm quyền của Chúa, tin rằng Chúa đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống thể xác cũng ban cho chúng ta sự sống tâm linh, tức là ơn cứu rỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Khi công nhận những điều nầy qua đức tin chân thành nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta sẽ được ân xá, được tha tội, được làm con của Chúa và được sống trong vương quốc của Ngài. Chúng ta sẽ sống mỗi ngày trong vương quốc đó và chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại làm vua, thiết lập vương quốc đời đời của Ngài. Đó cũng là ý nghĩa thứ hai của lời cầu nguyện, “Nước Cha được đến.” Cầu nguyện “Nước Cha được đến” chẳng những là bày tỏ lòng tin và tôn thờ Chúa, lời cầu nguyện nầy cũng cho thấy ước vọng trông chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại làm vua. Đức tin nơi Chúa Giê-xu chẳng những là tin vào những điều Chúa đã làm cho chúng ta trong quá khứ nhưng cũng là trông mong chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại trần gian nầy làm Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Hiện nay thế giới con người chưa thần phục Chúa nhưng sẽ đến một ngày, Chúa Giê-xu sẽ trở lại làm vua trên thế giới nầy và mọi người sẽ phải tuân phục thẩm quyền của Ngài và nhận bản án hình phạt nếu không tuân phục Ngài. Lúc đó sẽ không còn là một sự lựa chọn theo ý chí tự do nữa nhưng là do quyết định của Đức Chúa Trời chí cao và công minh đã yêu thương cứu chuộc chúng ta và đã ban cho chúng ta mọi dịp tiện để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài.

 

Lời giảng của Chúa Giê-xu cho nhân loại trong thế kỷ thứ nhất cũng là lời loan báo Phúc Âm của chúng tôi cho tất cả mọi người hôm nay: “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm!” “Kỳ” nói đến thời kỳ, thời điểm của Chúa. “Trọn” là hoàn thành, sẽ đến lúc chấm dứt. Vương quốc của Thiên Chúa, triều đại của Thiên Chúa sẽ bắt đầu. Ăn năn và tiếp nhận Tin Mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu là chìa khóa để bước vào vương quốc của Thiên Chúa. Dù chúng ta là ai, sống ở nước nào, thuộc thể chế nào, sẽ đến một ngày, và ngày ấy không xa, Chúa Giê-xu sẽ đến trần gian thiết lập vương quốc đời đời của Chúa và lúc đó, nếu không ở trong vương quốc của Chúa, chúng ta sẽ đời đời ở trong chốn trầm luân vì đã khước từ Phúc Âm của Chúa.

Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện, “Nước Cha được đến,” Ngài muốn chúng ta tin nhận Chúa, tôn Ngài là Chúa, là Chủ của đời sống. Chúng ta sống dưới quyền của Chúa, sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Cầu nguyện như vậy cũng có nghĩa là chúng ta mong Nước Chúa mau đến để đem chúng ta ra khỏi trần gian tăm tối, đầy dẫy tội ác và đau thương nầy. Tôi mời quý vị cùng chúng tôi cầu nguyện, “Nước Cha được đến,” để cho Chúa cai trị đời sống mình và trông mong chờ đời ngày Chúa Giê-xu trở lại mau đến với chúng ta. Ước mong sẽ cầu nguyện như vậy.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành