Chúa Nhật 8 Tháng 6 Năm 2014 - Số 1046

Nghe Trọn Chương Trình Số 1046:

  (mp3)

Đời Sống Ý Nghĩa (Hồng Bửu)
Ca Khúc: Nguồn Vui Chúa Ban (Nguyệt Quế)
Hạt Cải và Men (MS Nguyễn Thỉ)
Ca Khúc: Vâng Phục Ý Cha (Minh Tú)
Mẹ Chồng và Nàng Dâu – Bài 12 (Minh Nguyên)
Ca Khúc: Chỉ Có Duy Ngài (Thanh Thúy)
Phước Cho Sứ Giả Hòa Bình (MS Nguyễn Duy Tân)
Tháng Sáu (MS Nguyễn Thọ Hân)