Chúa Nhật 15 Tháng 6 Năm 2014 - Số 1047

Nghe Trọn Chương Trình Số 1047:

  (mp3)

Ðặt Tin Tưởng Vào Cha (Hồng Bửu)
Ca Khúc: Bên Cha (Thu Vân)
Đức Chúa Trời Là Cha (MS Nguyễn Thỉ)
Ca Khúc: Lòng Con Ghi Ơn Cha (Tố Hà)
Một Bức Tâm Thư (Minh Nguyên)
Ca Khúc: Tình Yêu Cha (Kim Khánh)
Người Cha Khôn Ngoan (MS Nguyễn Thọ Hân)
Thơ Thái Trịnh: Lời Thơ Dâng Cha (Phương Thảo)       
Ca Khúc: Cha Tôi (Minh Hoàng)
Món Qùa Của Cha (MS Nguyễn Thọ Hân)