Chúa Nhật 6 Tháng 7 Năm 2014 - Số 1050

Nghe Trọn Chương Trình Số 1050:

  (mp3)

Lễ Độc Lập Hoa Kỳ (Hồng Bửu)
Ca Khúc: Ngày Toàn Thắng (Thanh Tâm)
Thông Điệp Phúc Âm (MS Nguyễn Thỉ)
Ca Khúc: Đời Trọn Hiến (Đoan Trang)
Vấn Đề Phá Thai (Minh Nguyên)
Ca Khúc: Đấng Biến Đổi Đời Tôi (Grace Trần)
Hãy Có Tâm Tình Như Đấng Christ (MS Đặng Thế Quân)
Trạm Cuối Của Cuộc Hành Trình (MS Nguyễn Thọ Hân)