Chúa Nhật 20 Tháng 7 Năm 2014 - Số 1052

Nghe Trọn Chương Trình Số 1052:

  (mp3)

Không Lạc Bước (Hồng Bửu)
Ca Khúc: Không Lạc Bước Trong Cuộc Đời (Lệ Uyên)
Giê-ru-sa-lem (MS Nguyễn Thỉ)
Ca Khúc: Nhân Gian Cần Chúa (Bích Vân)
Đối Thoại Trong Hôn Nhân – Bài 2 (Minh Nguyên)
Ca Khúc: Tình Ngài (Xuân Trường)
Thực Hành Tình Yêu Thương (MS Nguyễn Văn Hạnh)
Bộ Máy Kỳ Diệu (MS Nguyễn Thọ Hân)