Chúa Nhật 27 Tháng 7 Năm 2014 - Số 1053

Nghe Trọn Chương Trình Số 1053:

  (mp3)

Không Lạc Bước (Hồng Bửu)
Ca Khúc: KhLời Chứng Của Tinh Tú (Hồng Bửu)
Ca Khúc: Ngài Là Ai? (CD Ánh Sáng Cho Ðời)
Bên Bờ Giếng – Bài 1 (MS Nguyễn Thỉ)   
Ca Khúc: Xin Cho Con Ði Ðường Ngài (Thu Hòa, Thu Vân & Ngọc Quốc)
Đối Thoại Trong Hôn Nhân - Bài 3 (Minh Nguyên)
Làm Công Việc Của Chúa (MS Lê Phước Nguyên)