Chúa Nhật 3 Tháng 8 Năm 2014 - Số 1054

Nghe Trọn Chương Trình Số 1054:

  (mp3)

Ðừng Quên Ca Ngợi Thiên Chúa (Hồng Bửu)
Ca Khúc: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào (Hagim)
Bên Bờ Giếng – Bài 2 (MS Nguyễn Thỉ)
Ca Khúc: Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ (Trường Lâm)
Đối Thoại Trong Hôn Nhân – Bài 4 (Minh Nguyên)
Ca Khúc: Sự Sáng Rạng Soi (Bích Vân)
Chẳng Ngã Lòng (MS Phan Quang Vinh)
Yêu Kẻ Thù (Corrie Ten Boom)