Ưu Tiên Trong Đời Sống

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Bạn đã có một mục đích cho cuộc đời của mình chưa? Thật ra ai trong chúng ta cũng đeo đuổi cho một mục đích nào đó trong đời. Có người đeo đuổi theo tiền bạc danh vọng, người thì chỉ muốn an phận. Có người là chỉ muốn sống theo bất cứ điều gì thôi thúc trong lòng hoặc đến đâu hay đó. Nói khác đi, dù không nói ra, mỗi chúng ta ai cũng có một triết lý sống, đó là niềm tin, lý tưởng của đời sống và sống theo niềm tin sống cho lý tưởng đó. Chương Trình Phát Thanh Tin Lành đến với quý vị hằng tuần nhằm trình bày một lý tưởng, một triết lý sống mà chúng tôi đã nhìn thấy đúng cho mình và chúng tôi chỉ muốn chia sẻ niềm tin và triết lý sống đó. Niềm tin đó được đặt trên Thánh Kinh là thông điệp của Thiên Chúa cho nhân loại. Đọc Thánh Kinh và làm theo lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những ân phúc Thiên Chúa dành cho chúng ta, theo lời của Chúa hứa trong Thánh Kinh.

Hôm nay chúng tôi muốn trình bày với quý vị một trong những thông điệp và lời hứa của Ngài. Nếu chúng ta sẵn sàng làm theo chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều mà Thiên Chúa phán dạy. Chúa Cứu Thế dạy:

Trước hết hãy tìm kiếm Nước của Thiên Chúa và đức công chính của Ngài rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều đó nữa (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:33)

Câu nầy là niềm tin và triết lý sống của người đã đặt lòng tin nơi Chúa và họ đã nghiệm thấy đúng cho mình như lời Thiên Chúa đã phán dạy. Trước hết câu nầy cho chúng ta một thứ tự ưu tiên trong đời sống. Lời Chúa dạy bắt đầu bằng hai chữ trước hết. Trước hết hàm ý đây là điều quan trọng nhất, đây là ưu tiên số một của đời sống. Trước khi dạy lời nầy, Chúa Giê-xu nói về những nỗi lo lắng con người về cuộc sống: lo ăn, lo mặc và những nhu cầu khác về cuộc sống, về đời sống thể xác. Lo lắng như vậy chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho đời sống thêm đau khổ. Để giải quyết vấn đề, Chúa bảo hãy dẹp những lo lắng đó sang một bên và điều đầu tiên cần phải làm là đeo đuổi, tìm kiếm Nước của Chúa. Trước khi nói đến việc đeo đuổi và tìm kiếm Nước Chúa, chúng ta cần dừng lại và tự hỏi: “Ưu tiên số một của đời sống tôi là gì? Tôi đang đeo đuổi tìm kiếm điều gì?”

Bạn có biết là khi chúng ta chọn điều gì làm ưu tiên cho đời sống thì bao giờ chúng ta cũng có thì giờ cho điều mà chúng ta lựa chọn đó không? Tôi được biết có một thanh niên nọ có đời sống rất bận rộn, làm hai ba job, phải đi học nữa. Mỗi khi cần gặp anh hay nhờ anh điều gì, anh nói rằng anh bận quá, anh không có thì giờ. Nhưng từ khi anh có cô bạn gái thì dù anh vừa đi làm vừa đi học, anh vẫn có thì giờ cho người bạn gái của mình. Anh đã có thể bỏ đi những điều không cần thiết, không ưu tiên cho đời sống để có thì giờ cho người bạn của mình.

Khi chúng tôi trình bày Phúc Âm hay nói những vấn đề thuộc phạm vi tâm linh cho một số người, phản ứng chúng tôi thường gặp là những lời thối thác, hẹn đến khi khác, để khi nào công việc làm ăn được ổn định đã, v.v… Những người đó ý thức được tính cánh quan trọng của vấn đề tâm linh nhưng không đặt nó lên hàng đầu, bảo rằng mình không có thì giờ hay viện dẫn những lý do khác. Thật ra, như đã nói, nếu ý thức đâu là ưu tiên chúng ta sẽ luôn luôn có thì giờ có vấn đề ưu tiên đó. Bạn đang dành thì giờ nghe chương trình phát thanh vào giờ nầy, tôi tin chắc bạn đã có ý thức về tính cách quan trọng của niềm tin trong đời sống. Ước mong Bạn sẽ tiếp tục đeo đuổi, kiếm những điều đem lại giá trị thích thực cho cuộc đời. Cũng có những người không đeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh, đến khi gặp những thất bại khó khăn trong đời sống lúc đó mới tìm đến với Chúa. Chúng ta cần đến với Chúa trước khi những khó khăn xảy ra cho mình.

Chúa Giê Xu dạy ưu tiên số một của đời là phải đeo đuổi tìm kiếm Nước của Thiên Chúa. Tìm kiếm Nước Chúa là tìm kiếm điều gì? Nước hay Vương Quốc nói đến quyền cai trị của Chúa. Tìm kiếm nước Chúa nghĩa là trao phó đời sống của chúng ta cho Thiên Chúa ngự trị và hướng dẫn. Để được Thiên Chúa ngự trị và hướng dẫn, chúng ta phải thành thật ăn năn tội lỗi vì Thiên Chúa là Đấng thánh khiết không thể ngự trị nơi tội lỗi. Chính tội lỗi đã phân cách chúng ta khỏi Thiên Chúa thánh khiết. Thiên Chúa là Cha vì Ngài đã tạo dựng chúng ta nhưng vì chúng ta đeo đuổi sống theo đường lối riêng nên mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa đã bị cắt đứt. Chính vì vậy mà khổ đau cứ triền miên tiếp diễn và chúng ta không tìm được ý nghĩa của đời sống. Thiên Chúa chẳng những muốn ngự trị đời sống chúng ta để ban phước cho chúng ta. Ngài cũng đã dự bị một chương trình để cứu rỗi chúng ta. Chúa cung cấp chương trình nhưng chúng ta phải đáp ứng, phải tiếp nhận thì mới kinh nghiệm được điều Chúa dành cho mình.

Tìm kiếm nước Chúa vì vậy nghĩa là đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, tin rằng Chúa đã giáng trần chịu chết vì tội của mình để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng. Đó là điều đầu tiên chúng ta cần đeo đuổi tìm kiếm. Bạn đã đeo đổi tìm kiếm điều đó chưa? Bạn có biết rằng Thiên Chúa đã giáng trần để cứu Bạn và đang chờ đợi Bạn đặt lòng tin nơi Ngài không? Vấn đề của chúng ta sẽ không bao giờ được giải quyết cho đến khi nào chúng ta mời Chúa ngự trị tâm hồn. Hãy tưởng tượng một nước không có vua, một đoàn thể không có người lãnh đạo, một gia đình không có người làm chủ sẽ rối loạn như thế nào? Cuộc đời của chúng ta cũng rối loạn nếu chúng ta không có Chúa làm Chủ như vậy.

Thật ra đối với mỗi cá nhân, nếu chúng ta không để cho Chúa làm chủ thì chúng ta cũng đang để cho những thứ khác làm chủ cai trị mình. Chủ đó có thể là bạc tiền, nhục dục, danh vọng, vinh hoa phù phiếm… Bất cứ thứ gì chiếm hàng đầu, chiếm ưu tiên trong đời sống, đó là chủ, đó là vua của đời sống. Ai hay điều gì đang là vua, là chủ của đời sống Bạn hiện giờ và kết quả là gì dưới sự cai trị của vị vua hay là người chủ đó? Lời Chúa dạy, trước hết, ưu tiên số một là phải tìm kiếm Nước Chúa, tức là để cho Thiên Chúa tha tội và ngự trị tâm hồn. Đặt đúng ưu tiên như vậy, mọi điều khác sẽ theo đó được giải quyết.

Một điều khác nữa đi song song với việc tìm kiếm Nước Chúa là tìm kiếm đức công chính của Ngài. Đức công chính nói đến tiêu chuẩn, chương trình cứu rỗi của Chúa. Chúng ta chẳng những ăn năn tội, đặt lòng tin nơi Chúa nhưng cũng hãy tiếp tục sống theo tiêu chuẩn, sống theo lời dạy của Ngài. Lời dạy của Chúa thật đơn giản, có thể gồm tóm lại trong bốn chữ: “Kính Chúa, Yêu Người.” Nếu chúng ta luôn luôn sống với lòng yêu kính Chúa và luôn luôn yêu thương người khác như chính bản thân, nếu ai cũng sống như vậy thì chúng ta kinh nghiệm được thiên đàng ngay trên hạ giới nầy.

Ưu tiên số một của Bạn hiện nay là gì? Là miếng cơm manh áo, là nhà ở, là người thân, là tương lai, là sắc đẹp, là công danh sự nghiệp, là việc học hành, là tình yêu, là sức khỏe, là gì nữa tôi không biết! Có một điều tôi biết chắc đó là, khi tôi đeo đuổi tìm kiếm giá trị tâm linh trước, những vấn đề khác tự nhiên được giải quyết dễ dàng. Ngược lại khi tôi cố gắng làm những điều khác trước, lo những vấn đề khác trước, những mối dây, mối nhợ chẳng bao giờ hết cả mà cứ vấn vương tôi mãi. Tìm kiếm đức công chính và Nước của Ngài không phải là một lý thuyết mà là một kinh nghiệm sống. Hàng triệu người đã đặt lòng tin nơi Chúa và đã tìm thấy lời dạy nầy thật đúng cho mình. Hôm nay tôi cũng chỉ chia sẻ về một kinh nghiệm tương tự, ước mong Bạn cũng sẽ có cùng một kinh nghiệm với chúng tôi. Chúng ta có thể đối diện với một tương lai dù mong manh hay vô định đến đâu vẫn có thể biết chắc là mình đang sống để làm gì và sẽ đi về đâu? Hãy nhớ lời Chúa dạy:

Trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa và đức công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều đó nữa (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:33)

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành