Phát Thanh Chúa Nhật 5 Tháng 12 Năm 2010

Nghe Trọn Chương Trình:

Thông Ðiệp Vui Mừng (Hồng Bửu)

Ca Khúc: Khi Chúa Vào Ðời  (Thu Vân)

Tin Mừng Cho Muôn Dân (MS Nguyễn Thỉ)

Ca Khúc: Bài Ca Máng Cỏ (Thu Vân)

Trinh Nữ Ma-ri (Minh Nguyên)

Ca Khúc: Chỉ Có Giê-xu (Khắc Cường)

Người Dọn Ðường Cho Chúa (MS Phan Quang Vinh)

Cây Nô-ên (MS Lê Hoàng Phu)