Giới Thiệu

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Kính chào quí vị,

Cám ơn quí vị đang thăm viếng trang nhà của Chương Trình Phát Thanh và Truyền Giảng Tin Lành tại Bay Area, miền Bắc California. Chúng tôi mong rằng qua những lời Thánh Kinh và tài liệu Phúc Âm trong trang nhà này sẽ giúp quí vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế.

Tin Lành hay Phúc Âm là tin tức tốt lành, Tin Mừng của Thượng Đế Yêu Thương ban cho nhân loại khi sai chính Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian để đem con người tội lỗi hòa thuận lại với Thượng Đế qua sự đổ huyết và chết trên cây thập tự của Chúa Giê-xu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng 3:16 chép: "Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống vĩnh cửu.”

Trong sự yêu thương của Chúa, chúng tôi ước ao được tận dụng tất cả mọi cơ hội và phương tiện Chúa cho để rao truyền rộng rãi Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu cho đồng hương Việt Nam đang sinh sống tại Bay Area. Rao Truyền Tin Mừng là niềm vui của tín hữu cơ đốc và cũng là mục đích chính của trang nhà này và của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành.

Chúng tôi tin rằng quí vị đến thăm viếng trang nhà này không phải bởi sự ngẫu nhiên nhưng trong chương trình tốt đẹp của Thượng Đế. Mời quí vị bước vào các trang khác để tìm hiểu thêm về Phúc Âm của Thượng Đế.

Chúc quí vị kinh nghiệm ngay hôm nay Tình Yêu và Ân Điển của Thượng Đế.