Quá Trình Hoạt Động Của Chương Trình Phát Thanh và Truyền Giảng Tin Lành Bay Area

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

14/12/2002 Đêm Ca Nhạc Giáng Sinh Lần Thứ VII
Chủ Đề: Con Trẻ Này Là Ai?
Diễn Giả: Mục Sư H. Leroy Josephsen
16/02/2002 Tham dự Hội Tết 2002 tại San Jose, California.
09/02/2002 Mạng lưới TinLanhBayArea.org bắt đầu hoạt động
08/12/2001 Đêm Ca Nhạc Giáng Sinh và Truyền Giảng Lần Thứ VI
Chủ Đề: Tình Yêu Vĩ Đại
Diễn Giả: Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
09/12/2000 Đêm Ca Nhạc Giáng Sinh và Truyền Giảng Lần Thứ V
Chủ Đề: Tình Yêu Giáng Thế
Diễn Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ và bà Minh Nguyên
16/09/2000 Đêm Ca Nhạc “Niềm Vui Phục Vụ Chúa”
với sự góp mặt đặc biệt của Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm
và Nhạc Sĩ Đặng Ngọc Quốc
Diễn Giả: Mục Sư Hồ Xuân Phước
15/09/2000 Trang nhà Phát Thanh Tin Lành Miền Bắc California bắt đầu hoạt động
04/12/1999 Đêm Ca Nhạc Giáng Sinh và Truyền Giảng Lần Thứ IV
Chủ Đề: Tình Yêu Giáng Thế
Diễn Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ và bà Minh Nguyên
13/12/1998 Thêm Giờ Phát Thanh vào mỗi sáng Chúa Nhật từ 8 giờ đến 9 giờ
05/12/1998 Đêm Ca Nhạc Giáng Sinh và Truyền Giảng Lần Thứ III
Chủ Đề: Chúa Bình An
Diễn Giả: Mục Sư GHT Nguyễn Bá Quang
12/12/97 Đêm Ca Nhạc Giáng Sinh Lần Thứ II
Chủ Đề: Chiêm Ngưỡng Cứu Chúa
Diễn Giả: Mục Sư Đoàn Ngọc Thạch
05/04/1997 Truyền Giảng Phục Sinh
Chủ Đề: Sau Khi Chết Có Gì?
Diễn Giả: Mục Sư Tôn Thất Bình (Rev. Thomas Stebbins)
07/12/1996 Đêm Ca Nhạc Giáng Sinh Lần Thứ I
13/04/1996 Truyền Giảng Nhân Dịp Phục Sinh và Kỷ Niệm 100 lần Phát Thanh
Diễn Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ và bà Minh Nguyên
08/05/1994 Bắt đầu Phát Thanh vào mỗi tối Chúa Nhật từ 8 giờ đến 9 giờ
27/11/1993 Ban Hiệp Nguyện MSTĐ Bắc California biểu quyết thành lập
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành Miền Bắc California