Cây Cầu Cứu Rỗi

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Cám ơn quí vị đang thăm viếng trang nhà của Chương Trình Phát Thanh và Truyền Giảng Tin Lành tại Bay Area, miền Bắc California. Chúng tôi mong rằng qua những lời Thánh Kinh và tài liệu Phúc Âm trong trang nhà này giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế.

Trên thế giới có nhiều cây cầu được xây cất rất công phu và tốn kém. Riêng tại Bay Area, Miền Bắc California, có bốn cây cầu lớn đó là The Golden Gate Bridge, The Bay Bridge, The San Mateo Bridge và The Richmond San Rafael Bridge. Cầu Golden Gate được xây vào năm 1937 và tốn 35 triệu Mỹ Kim. Bay Bridge nối liền hai thành phố San Francisco và Oakland được hoàn tất năm 1936 và chi phí lên tới 77 triệu 200 ngàn Mỹ Kim. Cầu San Mateo xây xong vào năm 1967 với chi phí 70 triệu Mỹ Kim và cầu Richmond hoàn thành năm 1956 với phí tổn 68 triệu Mỹ Kim. Bốn cây cầu tại Bay Area xây cất rất tốn kém, nhưng cây cầu tốn kém nhất thế giới không phải được xây bằng sắt và xi măng. Cây cầu tốn kém nhất, được xây bằng chính thịt và huyết của Chúa Cúu Thế Giê-xu. Qua sự đổ huyết và chết của Chúa Giê-xu, Ngài đã nối liền chúng ta lại với Thượng Đế. Chúa Giê-xu là cây cầu duy nhất để đem con người tội lỗi hòa thuận lại với Thượng Đế Thánh Khiết. Thánh kinh chép trong thơ La mã chương 5 câu 8 rằng: “Thượng Đế tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Cứu Thế vì chúng ta chịu chết.” Chúa Giê-xu cũng phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.”

Đọc sách, coi phim ảnh hay hiểu biết về các cây cầu danh tiếng sẽ không đưa chúng ta tới những thành phố chúng ta muốn đến. Nếu muốn đến thành phố bên kia cây cầu chúng ta phải bước lên và đi ngang qua cây cầu đó. Dùng trí óc để tìm hiểu Thượng Đế hay xúc động mỗi khi suy niệm về sự khổ nạn của Chúa và sự chết trên cây thập tự của Ngài chưa đủ để bước vào sự tương giao với Thượng Đế. Muốn có sự sống đời đời và có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Thánh Kinh thơ I Giăng 5:11-12 chép: “Thượng Đế đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Thượng Đế thì không có sự sống.” Nếu quí vị muốn mời Chúa Giê-xu vào lòng ngay giờ phút này để tội lỗi được tha và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu được nối lại sự tương giao mật thiết với Thượng Đế, quí vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quí vị và nghe quí vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quí vị thưa với Chúa bằng lời cầu nguyện chân thành sau đây:

“Lạy Cha Nhân Từ, con nhận biết con là người có tội cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con, Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để hướng dẫn con trên bước đường theo Chúa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.”

Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin.

Thánh kinh chép: “Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Thơ La-mã 10:13) và “Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thựơng Đế.” (Phúc Âm Giăng 1:12). Nếu quí vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự Cứu Chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quí vị đã được tha, quí vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quí vị và cầu Chúa hướng dẫn quí vị trong cuộc sống mới.

Xin mời quí vị vào trang Những Bước Đầu Theo Chúa để được hướng dẫn thêm về những điều căn bản cho một cuộc sống mới đầy ý nghĩa trong Chúa. Xin mời quí vị cũng đến sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin tại các nhà thờ Tin Lành gần nơi quí vị ở.