Tìm Hiểu Phúc Âm

Print

“Tin Lành” hay “Phúc Âm” có nghĩa là tin tức vui mừng và tốt lành. Tin Lành chứa đựng sự vui mừng và đồng thời cũng mời gọi con người đang sống trong sự cô đơn buồn bã xa cách Thượng Đế hãy trở về với Cha Nhân Từ để hưởng sự vui mừng trọn vẹn. Chúa Giê-xu đến trần gian không phải để chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến sự vui mừng hay Ngài là sứ giả rao truyền tin mừng. Nhưng Chúa Giê-xu chính là Tin Mừng cho nhân loại. Thánh Kinh Phúc Âm Lu-ca 2:10-11 chép lời Thiên sứ rao truyền trong đêm Chúa Giáng Sinh rằng: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các nguơi một Tin Lành, sẽ là một vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các nguơi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa”.

Ban đầu, Thượng Đế đã tạo dựng nên A-đam và Ê-va là tổ phụ của con nguời một cách tốt đẹp, sống trong sự vui mừng và thánh thiện. Không những Thượng Đế tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài, nhưng Ngài cũng cho con người có sự tự do lựa chọn. Tiếc thay, A-đam và Ê-va đã phạm tội, nên kể từ đó con người thiếu sự vui mừng thật, phải trải qua sự chết và mất đi sự thông công với Thượng Đế Thánh Khiết. Thánh Kinh thơ La-mã 5:12 chép: "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội...”. Lý do chính làm cho con người thiếu niềm vui và phải trải qua sự chết là tội lỗi. Tội lỗi đã gây ra bao đau khổ, tang tóc và hận thù. Vì tội lỗi, con nguời luôn luôn sống trong sự tuyệt vọng, bi quan, nghi ngờ và chán chường. Thượng Đế là Đấng tạo dựng nên chúng ta, là Đấng Yêu Thương, là Cha Nhân Từ nên Ngài thấu hiểu tâm trạng thiếu vui mừng của con nguời. Ngài không muốn một nguời nào chết mất và Ngài muốn phục hồi sự tốt đẹp ban đầu cho con người, nên Ngài đã sai chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng vô tội đến trần gian để chịu chết thế cho nhân loại. Chúa từ nơi ngôi trời cao sang đến nơi trần gian để cứu nhân loại ra khỏi tội đó là Tin Mừng lớn nhất và là nguồn phước quý báu nhất ban cho nhân loại.

Muốn biết Tin Mừng có đáng tin cậy và có chân thật không, chúng ta phải tìm hiểu Tin Mừng đó đến từ đâu? Đấng ban cho chúng ta Tin Mừng có quyền năng và đang sống không? Tin Mừng có thật sự hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu hay điều nhân loại đang thiếu không? Tin Mừng có ban cho một cách vô điều kiện không? Tin Mừng có đòi hỏi con người phải làm thêm một công đức nào không? Tin Mừng có dễ dàng cho bất cứ ai muốn tiếp nhận không? Thượng Đế là Đấng Quyền Năng đã tặng cho nhân loại Sự Cứu Rỗi mà con người dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nào đạt đến. Sự Cứu Rỗi ban cho con người tội lỗi một cách nhưng không là một ơn phúc diệu kỳ của Thượng Đế chớ không phải bằng công đức của con người. Tin Mừng cho muôn dân đã hoàn thành qua sự giáng sinh, sự chết và sự sống lại của Con Thượng Đế là Đấng vô tội để tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, phái tính, giai cấp, học thức, màu da, chủng tộc, ngôn ngữ có thể trở thành con Thượng Đế. Thánh Kinh Công-vụ 4:12 chép: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu.” Không ai trên đời này có thể chữa được bệnh tội lỗi và đem đến cho con người niềm vui thật. Có những phương pháp làm cho con người tạm quên đi tội lỗi, khuyên chúng ta đi vào những nơi vắng vẻ ít sự cám dỗ để bớt phạm tội, làm những công đức để mong chuộc tội, giảm tội hoặc đọc những sách báo dạy cách làm sao để bớt mặc cảm, lương tâm bớt cắn rứt để tiếp tục sống trong con đường tội lỗi. Tất cả những phương pháp đó không giải thoát ai khỏi tội được, vì con người bất toàn không có khả năng tự mình giải thoát ra khỏi quyền lực ghê gớm của tội lỗi. Những phương pháp này không những không giải quyết hoàn toàn vấn đề tội lỗi nhưng cũng làm cho chúng ta mất đi cơ hội tìm hiểu và tiếp nhận Tin Mừng thật. Blaise Pascal, nhà toán học đại tài của thế kỷ mười bảy đã nói: “Trong mỗi tấm lòng con người có một khoảng trống tâm linh, mà chỉ có Thượng Đế mới có thể làm đầy qua Con của Ngài là Chúa Giê-xu Christ”.

Hai ngàn năm qua, Chúa Giê-xu vẫn là Tin Mừng cho nhân loại. Dầu thế nhân có suy nghĩ như thế nào về Ngài, không ai chối cãi được Chúa Giê-xu là trọng tâm của lịch sử nhân loại và là Đấng duy nhất có thể đem cho nhân loại sự cứu rỗi, vui mừng, tình yêu và hy vọng. Một văn sĩ đã nói: “Nghe đến danh Giê-xu, chúng ta cảm thấy như mật ngọt trong môi miệng, như điệu nhạc dịu êm bên tai và niềm vui sướng trong tâm hồn.”

Nếu quí vị muốn tiếp nhận Tin Mừng tốt đẹp nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lòng để có một đời sống mới đầy hy vọng và kinh nghiệm được sự vui mừng và bình an thật trong tâm hồn, xin mời quí vị vào trang Tiếp Nhận Chúa để được hướng dẫn thêm.